دفتر بیضی عکس: چرا هیچ دموکرات دعوت شدند

دفتر بیضی عکس: چرا هیچ دموکرات دعوت شدند

[ad_1] هنگام امضای تاریخی coronavirus محرک لایحه به قانون رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن احاطه شده بود توسط همکار جمهوری خواهان و اعضای متخصص coronavirus نیروی کار اما هیچ دموکرات. سی ان ان جیم آکوستا ، . [ad_2] Source link