رابطه قانون جذب و جذب پول

قانون جذب و جذب پول اکثر مردم به این فکر می‌کنند که، چگونه می‌توانم پول بیشتری به دست بیاورم؟ چگونه آرامش و رفاه بیشتری داشته باشم؟ چگونه بدهی و قرض‌هایم را بدهم؟ چگونه کسب و کارم را گسترش بدهم؟ در جواب باید به شما بگوییم: اراده و قصد این کار را داشته باشید. باید درخواست …

ادامه مطلب