Coronavirus زندگی می کنند به روز رسانی و اخبار: جهانی همه گیر کشته شدن بیش از 30 ، 000

Coronavirus زندگی می کنند به روز رسانی و اخبار: جهانی همه گیر کشته شدن بیش از 30 ، 000

[ad_1] G ران آنتونلی/بلومبرگ از طریق گتی ایماژ فرماندار جمهوریخواه نیوجرسی ، فیل مورفی ظاهر می شود در ABC “این هفته گفت:” سفر مشورتی جدید کانکتیکات و نیویورک شد “عملا اتفاق می افتد در حال حاضر.” او با اشاره به مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از صدور یک سفر مشورتی خواست مردم در نیویورک و …

ادامه مطلب