مالیات بر ارزش افزوده، زنجیر پای صادرکنندگان

مالیات بر ارزش افزوده، زنجیر پای صادرکنندگان

[ad_1] رییس کمیسیون صادارت غیرنفتی اتاق بازرگانی اظهار داشت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت؛ به محض اینکه صادراتی اتفاق می‌افتد در همان‌جا درصدی از مالیات بر ارزش افزوده را بازگردانند و اگر بخواهند مساله را به برگشت تعهدات ارزی ربط دهند با توجه به پیچیدگی‌هایی که ایفای تعهدات ارزی در رابطه با کالاها …

ادامه مطلب