دق الباب به ایران gov.: آیا دولت خود را فکر می کنم این است که جعل?

دق الباب به ایران gov.: آیا دولت خود را فکر می کنم این است که جعل?

[ad_1] سی ان ان جیک Tapper صحبت می کند با رژیم صهیونیستی است. آیووا (R-NE) در مورد نبراسکا نبرد با شیوع کروناویروس به عنوان به خوبی به عنوان رئیس جمهور تهمت پاسخ به همه گیر. . [ad_2] Source link