موجودی که از سر تا پایش مغز است؟!

[ad_1]

راز‌های جالب در مورد عنکبوت و مغز این حشره حیرت انگیز
به گزارش شفاف، در بعضی از عنکبوت‌های کوچک مغز گسترده بوده و فقط یک توده درهم و برهم اعصاب تقریباً ۸۰ درصد از حفره بدن این جانور را اشغال می‌کند و حدوداً یک چهارم جرم پا‌های آن را تشکیل می‌دهد.
فضایی که به کوتوله‌های شناختی مربوط به انسان اختصاص داده شده است، فضای مغز آن‌ها را دو تا سه درصد ازکل بدن اشغال می‌کند. همچنین سوسک‌های مضراب و مورچه ها، که مغز آن‌ها تنها ۱۵ درصد از وزن شان را تشکیل می‌دهد.

چنانچه در بخش سرگرمی نمناک میخوانید این دیدگاه‌ها توضیح می‌دهد که چرا عنکبوت‌های کوچک هنگام تکمیل کار‌های نسبتاً پیچیده مانند ساخت تار‌های کوچک، اساساً به اندازه عنکبوت‌های بزرگ ماهر هستند. به نظر می‌رسد تکامل مغز‌های گسترده آنان پاسخ این سوال باشد.

مغز در حشرات

مغز عنکبوت‌های کوچک به قدری بزرگ است که نورون‌ها تمام حفره‌های بدن این جانور را پر کرده و تا پاهایش امتداد دارند. یافته‌های این دیدگاه اساساً مطابق با قانون هالر است، که می‌گوید مغز حیوانات و جانوران کوچکتر نسبت به اندازه بدنشان نسبت به حیوانات بزرگ، بزرگتر است.

فیبر‌های عصبی قبل از متوقف شدن قادر به قطع کردن یون‌هایی هستند که سیگنال‌های عصبی بسیار نازکی را انتقال می‌دهند.

در واقع مغز‌هایی که درصد بیشتری از فضای بدن را به خود اختصاص می‌دهند انرژی نسبتاً بیشتری را می‌طلبند، این امرنشان می‌دهد که بخش اعظمی از انرژی توسط کوچکترین عنکبوت‌ها مستقیم به سر آن‌ها می‌رود.

منبع: نمناک

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید