خیانت در امانت گروه وکلای کیان

[ad_1]

خیانت در امانت گروه وکلای کیان از جمله جرایمی است که باعث خدشه دار شدن نظم و اعتماد جامعه می شود و به دنبال آن مشکلاتی را در تعاملات اجتماعی افراد به وجود می آورد .

در قانون، خیانت در امانت را تعریف نکرده اما حقوقدانان با توجه به دو ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خیانت در امانت را عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کردند:

 بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی:” هرکس از سفید مهر و سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر یک از طریق به دست آورده است ، سوء استفاده کند به یک تا دو سه سال حبس محکوم خواهد شد.” همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی نیز “هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته چک ، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت  یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که این اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معین برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کرده باشد به حبس  از۶ماه تا۳ سال  محکوم خواهد شد با ملاحظه در این دو ماده در می‌یابیم که قانونگذار به مصادیق آنها پرداخته و تعریف نکرده و سوء نیت و ضرر وارد ه را لازم دانسته است.

خیانت در امانت در حالتی مطرح می شود که مالی به امین سپرده می شود. و او آن را تصاحب ، استعمال ، تلف یا مفقود نموده و آن را پس نمی دهد. در صورتی که مال مورد امانت موجود باشد ، بهتر است مالک یا متصرف قانونی آن را به صورت قانونی به وسیله ی اظهار نامه مطالبه کند. ستدلال کسانی که اعتقاد دارند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود اینست که مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد و هیچ تردیدی نیست در اینکه پول نیز مال است .

 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت:

 در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی سوء نیت مجرمانه آن به صورت استعمال تصاحب تلف و مفقود شده است برای تحقق خیانت در امانت حتماً

1- باید به صورت مال و یا تحصیل مال باشد

2- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده باشد

3- مال به طرق قانونی و با شرایط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن  به این سپرده باشد

۴-بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد

 عناصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی میباشد عبارتند از سوء نیت عام و سوء نیت خاص. سوء نیت عام به معنای انجام عمدی عمل، تصاحب، استعمال، تلف، یا مفقود کردن مال موضوع و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده و ورود ضرر به غیر است.

مجازات جرم خیانت در امانت:

در ماده 674 قانون مجازات بخش تعزیرات حبس 6 ماه تا 3 سال است و ماده 673 برای استفاده از سند امضا و سفید مهر 1 تا 3 سال در نظر گرفته است.

جهت مشاوره با وکیل خیانت در امانت به سایت گروه وکلای کیان مراجعه کنید یا با شماره 77221941 تماس بگیرید و با متخصصان خیانت در امانت گروه وکلای کیان صحبت کنید.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید