حضور ۵ دانشگاه از ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا

[ad_1]

به گزارش شفاف به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه بندی در سطح بین المللی است که در ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی را در کنار رتبه بندی‌های بین المللی خود انجام داد. در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی سال ۲۰۲۰ از جمهوری اسلامی ایران تعداد ۴۰ دانشگاه حضور داشته اند که ۵ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند.

دهقانی اظهار داشت: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه‌ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص‌ها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه‌های موجود در این رتبه بندی باز تنظیم می‌کند.

سرپرست ISC گفت: رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۸۹ دانشگاه را از ۳۰ کشور در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه Tsinghua University و دانشگاه Peking University از کشور چین رتبه‌های اول و دوم را در بین دانشگاه‌های آسیایی به خود اختصاص داده اند و این برای اولین بار است که دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می‌شود. دانشگاه‌های National University of Singapore و University of Hong Kong به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را دارند.

وی افزود: همانند سال‌های گذشته، کشور ژاپن با ۱۱۰ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد (سال گذشته این رکورد ۱۰۳ بوده است) و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه ۷ است.

فهرست دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه‌های کشورهای آسیایی ۲۰۲۰نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

بازه رتبه‌ای

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۰۱–۲۵۰

دانشگاه صنعتی شریف

۷۵

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۸۳

دانشگاه کردستان

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۷

دانشگاه شیراز

دانشگاه یاسوج

۸۹

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵۱–۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰۹

دانشگاه اصفهان

دانشگاه کاشان

۱۱۰

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۱۴

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳۰

دانشگاه بوعلی سینا

۳۰۱–۳۵۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۸

دانشگاه گیلان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه تهران

۱۴۴

دانشگاه سمنان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

۱۴۸

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه صنعتی شیراز

۱۵۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه تبریز

۱۶۳

دانشگاه زنجان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۶۶

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۳۵۱–۴۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

۱۸۰

دانشگاه ارومیه

 

 

دانشگاه الزهرا

۴۰۱+

 

 

دانشگاه بیرجند

 

 

دانشگاه شاهد

 

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

دانشگاه یزد

دهقانی در ادامه گفت: همان گونه که در جدول بالا نشان داده شده است، در رتبه بندی آسیایی ۲۰۲۰ تایمز، ۴۰ دانشگاه از ایران حضور دارند که دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه‌های ۴۸، ۷۵ و ۸۳ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم ایران را از آن خود کرده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۸ دانشگاه صنعتی در بین دانشگاه‌های ایران حضور دارند و رتبه‌های اول تا سوم ایران نیز از آن دانشگاه‌های صنعتی است و با توجه به تعداد کم دانشگاه‌های صنعتی در مقابل دانشگاه‌های جامع و دانشگاه‌های علوم پزشکی، می‌توان گفت که دانشگاه‌های صنعتی در این رتبه بندی عملکرد بهتری داشته اند.

مقایسه عملکرد ایران در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

سرپرست ISC اظهار داشت: تعداد دانشگاه‌های ایران از ۲۹ دانشگاه در رتبه بندی آسیایی ۲۰۱۹ تایمز به ۴۰ دانشگاه در سال ۲۰۲۰ رسیده است (تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی از ۴۱۷ دانشگاه به ۴۸۹ دانشگاه رسیده است). در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴ دانشگاه از کشور رتبه زیر ۱۰۰ را در آسیا داشته اند، در حالی که در سال ۲۰۲۰ این تعداد به ۵ دانشگاه رسیده است. با این حال بهترین رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، رتبه ۴۳ بوده است اما این رتبه در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۴۸ رسیده است.

وی گفت: در رتبه بندی اخیر ۱۱ دانشگاه حضور دارند که در رتبه بندی سال پیش حضور نداشته اند. این دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه یاسوج، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

دهقانی افزود: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شاهرود توانسته اند نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری در رتبه بندی داشته باشند و رتبه خود را ارتقا دهند.

در جدول زیر حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی آسیایی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به صورت تطبیقی نشان داده شده است.

بررسی تطبیقی حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی آسیایی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰
نام دانشگاه

رتبه ۲۰۲۰

رتبه ۲۰۱۹

نام دانشگاه

رتبه ۲۰۲۰

رتبه ۲۰۱۹

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۸

۴۳

دانشگاه شیراز

۲۵۰-۲۰۱

۱۹۵

دانشگاه صنعتی شریف

۷۵

۸۶

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰۰-۲۵۱

۲۵۰-۲۰۱

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۸۳

۸۰

دانشگاه اصفهان

۳۰۰-۲۵۱

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۷

۱۰۷

دانشگاه مازندران

۳۰۰-۲۵۱

۱۸۵

دانشگاه یاسوج

۸۹

دانشگاه شهید چمران اهواز

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰۹

۱۲۹

دانشگاه بوعلی سینا

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه کاشان

۱۱۰

۹۹

دانشگاه گیلان

۳۵۰-۳۰۱

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۱۴

۱۵۰

دانشگاه خوارزمی

۳۵۰-۳۰۱

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳۰

۱۰۹

دانشگاه سمنان

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۸

۲۵۰-۲۰۱

دانشگاه شهرکرد

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۸

۲۵۰-۲۰۱

دانشگاه صنعتی شاهرود

۳۵۰-۳۰۱

۴۰۰-۳۵۱

دانشگاه تهران

۱۴۴

۱۳۴

دانشگاه زنجان

۳۵۰-۳۰۱

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه بین المللی امام خمینی

۱۴۸

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۴۰۰-۳۵۱

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه صنعتی شیراز

۱۵۶

۱۳۸

دانشگاه ارومیه

۴۰۰-۳۵۱

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه تبریز

۱۶۳

۱۵۵

دانشگاه الزهرا

۴۰۱+

۴۰۰-۳۵۱

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۶۶

دانشگاه بیرجند

۴۰۱+

۴۰۱+

دانشگاه شهید بهشتی

۱۸۰

۲۵۰-۲۰۱

دانشگاه شاهد

۴۰۱+

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۵۰-۲۰۱

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۴۰۱+

۴۰۰-۳۵۱

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۵۰-۲۰۱

۲۵۰-۲۰۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴۰۱+

دانشگاه کردستان

۲۰۱–۲۵۰

دانشگاه یزد

۴۰۱+

۴۰۰-۳۵۱

سرپرست ISC گفت: ایران نیز در سال ۲۰۲۰، ۴۰ دانشگاه در بین دانشگاه‌های برتر آسیایی داشته است که این تعداد ۲۰۱۹، ۲۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، ۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ دانشگاه بوده است. با اینکه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است، اما این رشد از لحاظ جایگاه رتبه تنها در تعدادی دانشگاه بوده است.

وی یادآور شد: از جمله رشد ۹ پله‌ای دانشگاه صنعتی شریف (از رتبه ۸۶ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۷۵ در ۲۰۲۰) رشد ۲۰ پله‌ای دانشگاه علم وصنعت (از ۱۰۷ به ۸۷)، رشد ۲۰ پله‌ای علوم پزشکی تهران (۱۲۹ به ۱۰۹)، رشد ۳۶ پله‌ای علوم پزشکی مشهد (۱۵۰ به ۱۱۴)، رشد ۱۰۰ پله‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی (به رتبه ۱۳۸) و رشد ۷۰ پله‌ای دانشگاه شهید بهشتی (به رتبه ۱۸۰) قابل مشاهده است.

تعداد دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی تایمز


مقایسه در سال‌ها          

۲۰۲۰     

۲۰۱۹    

۲۰۱۸   

۲۰۱۷   

۲۰۱۶   

۲۰۱۵    

۲۰۱۴    

۲۰۱۳   

تعداد دانشگاه‌های ایرانی

۴۰

۲۹

۱۸

۱۴

۸

۳

۳

۳

تعداد دانشگاه‌های آسیایی

۴۸۹

۴۱۷

۳۵۹

۲۹۸

۲۰۱

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

عملکرد دانشگاه‌های کشورهای اسلامی آسیایی در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۰

دهقانی گفت: از ۲۷ کشور آسیایی اسلامی، دانشگاه‌های ۱۶ کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۰ حضور دارند. ایران همانند سال گذشته با ۴۰ دانشگاه از لحاظ تعداد دانشگاه رتبه نخست را دارد و پس از ایران، کشورهای ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۳۴ و ۱۴ دانشگاه رتبه دوم و سوم دارند. به لحاظ بهترین رتبه عربستان، امارات متحده و مالزی و ایران رتبه‌های اول تا چهارم را دارند.

جدول زیر حضور دانشگاه‌های کشورهای آسیایی مسلمان را در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.
نام کشور

تعداد دانشگاه       

بهترین رتبه    

عربستان

۷

۲۶

امارات متحده عربی

۴

۳۱

مالزی

۱۳

۴۳

ایران

۴۰

۴۸

ترکیه

۳۴

۴۸

قطر

۱

۵۲

اردن

۵

۵۸

لبنان

۳

۶۰

برونی

۱

۶۰

پاکستان

۱۴

۷۵

اندونزی

۶

۱۶۲

عراق

۲

۲۵۱-۳۰۰

کویت

۱

۲۵۱-۳۰۰

عمان

۱

۲۵۱-۳۰۰

قزاقستان

۲

۳۰۱-۳۵۰

بنگلادش

۱

۴۰۱+

 

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید